RESİM ANALİZİ YÖNTEMİ NEDİR?

Çocuk, bilincini, bilinç dışını, bilişsel ve duygusal deneyimlerini resim çizme aracılığıyla kâğıda aktarmaktadır. Çocuğun kişiliğini anlamak ve ruhsal dünyasına ulaşmak için resim analizi iyi bir yöntem olmuştur. Bireyler, aile iklimlerini, okul iklimlerini, çevreleriyle ilişkilerini ve çevrelerini nasıl algıladıklarını resimlerine yansıtmaktadırlar. Bu nedenle, çocukların psikolojik rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde resim analizi yöntemi psikolog ve pedagoglar tarafından çok sık kullanılmaktadır. Çocuklar, sözel ya da yazılı olarak düşüncelerini ve hislerini anlatamadıklarında, resim çizme yöntemi onlara ifade kolaylığı sağlamaktadır. Çocuklar, resim çizme etkinliğini genellikle eğlenceli bir aktivite olarak görmektedir ve bu durum kesin bir doğru cevap gerektirmediğinden görüşmede kaygılanmamalarını sağlamaktadır. Resim Analizi Yönteminde çocuklardan sanatsal değeri olan çok düzgün çizilmiş resimler beklenmez. Resim Analizi Yöntemi, 4 yaş ve üzerindeki bilinçli bir şekilde resim yapabilen bilişsel ve fiziksel olgunluğa erişmiş tüm çocuklara uygulanabilir. Bu yöntemin amacı; çocuğun iç dünyasındaki çatışmaları, duygu ve düşüncelerini bu yolla yansıtabilmesine ortam hazırlamaktır. Böylelikle çocukların iç dünyalarındaki duygu düşünce inanç ve yönelimleri anlatmalarına imkân tanınmıştır.

Yorum Yarınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Son Yazılar

Bizlerle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ara