Bizlerle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ara

Eğitim

Psikolojik Danışmanlık eğitimini Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Yüksek Lisans mezuniyeti ile tamamladı. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olarak çocuk gelişimi uzmanlığı ünvanı aldı. Samsun Üniversitesi, Aile Danışmanlığı eğitiminden mezun olarak aile danışmanı ünvanı aldı.

Uzmanlık alanını nitelikli kılmak adına;

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı.

Adnan Kulaksızoğlu’ndan Ergen Terapisi eğitimi aldı.

Bilişsel Davranışçı Çift Terapisi, Sistemik Aile Terapisi, Bütüncül Aile Terapisi, Gottman Çift Terapisi ve Pozitif Aile Terapisi eğitimlerini aldı.

Uzm. Psikolojik Danışman Raşide Yılmaz’dan Oyun Terapisi ve Masal Terapisi eğitimlerini aldı.

Uzm. Psikolojik Danışman Demet Bozok’tan Resim Analizi ve Projektif Testler eğitimlerini aldı.

Uzm. Psikolojik Danışman Raşide Yılmaz’dan çocuk ve ergen terapilerinde kullanılan teknikler eğitimini aldı.

Çalışmalar;

Ailenin içinde bulunduğu psikolojik atmosfer olan aile ikliminin ergen anksiyetesi üzerine etkisini inceleyen çalışmalar yapmış ve bu konuda bir bildiri yayınlamıştır.

Aile iklimi ve çocuklar üzerindeki etkisini resim analizi yöntemiyle inceleyen bir tez yayınlamıştır.

Danışman Yasemin Handan Narman, günümüzde Bağdat Caddesindeki ofisinde sizlere yüz yüze ve online olarak hizmet vermektedir.

Seminerler

Kurum çalışanlarına bireysel danışmanlık, kişisel analiz, tespit edilen sorunlara yönelik atölye çalışması, periyodik seminerler düzenlenir. Gerekli görüldüğünde dönemsel kurum çalışanlarına ve ailelerine yönelik Danışman Yasemin Handan Narman tarafından uygulanacak ruhsal ve gelişimsel taramalar yapılmaktadır.

Bütüncül psikoterapi teknikleri, grup terapisi ,bilgi aktarımı, her eğitim amacına uygun test ve ölçek kullanımı, art terapi ve psikodrama yöntemleri, hipnoterapi, rol playing çalışmaları, bireysel koçluk ve eğitim teknikleri kullanılır. Kullanılan test ve ölçekler katılımcılara kullanım biçimleri öğretilerek  verilmektedir.

Kurumların ayakta kalabilmek ve fark yaratabilmesi için kurum-içi psikolojik süreçleri farklı bir gözle değerlendirebilmesi önem taşır. Bir diğer kritik nokta, kurum çalışanlarının yetkinliklerini artırmaya yönelik yatırımlardır. Bu amaca yönelik olarak; eğitim kurumları, şirketler, sivil toplum kuruluşları, belediyelere vb. eğitim ve seminer verilir. Bu çalışmalarda, kurumun ihtiyacına göre; yöneticiler, çalışanlar veya diğer ilgili kesimlere ulaşmak hedeflenir.

PSİKOMETRİK VE PSİKOLOJİK ÖLÇEKLER

Psikometri, bireysel özellik ve nitelikleri değerlendiren bir bilim dalıdır. Psikometrik testlerle, belli bir iş için gerekli olan bedensel ve zihinsel özellikler ölçülür. Psikometrik testlerin amacı, kişinin yetenek ve becerileri ile işin gerektirdiği yetenek ve nitelikler arasındaki uygunluğu değerlendirmektir. Danışmanlık sürecinde, danışmanın gerekli gördüğü durumlarda danışana psikometrik ölçekleri uygulayıp seans içinde yorumlamasıdır.

Psikolojik ölçek ve değerlendirme, bireyin sadece tek bir görüşmede kolayca elde edilemeyen işleyişi hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Bu ölçekler davranışsal sağlık, ilişkiler, tıbbi, kişilik, bilişsel, hafıza, mesleki veya akademik konular ile ilişkili olabilir. Danışmanlık sürecinde, danışmanın gerekli gördüğü durumlarda aile iklimi, depresyon, anksiyete, duygusal zeka vb. gibi psikolojik ölçeklerin danışana uygulanıp, danışman tarafından seans içinde yorumlanmasıdır.

Bizlerle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Adres

Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:92 Cadde Suit K:3 D:8 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon

+90 533 470 75 57

Mail

danismanhandannarman@gmail.com