Bizlerle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ara

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk danışmanlığı, çocukluk çağındaki bireylere verilen bir ruh sağlığı hizmetidir. Çocukların ihtiyaç ve sorunlarına yönelik olarak verilen bir danışmanlıktır. Çocuk zihni bir yetişkinin zihninden çok farklı şekilde işlemektedir, çocukluk döneminde çocuk büyütülürken bilinçsizce yapılan sağlıklı bir yöntem gibi görünen sağlıksız yöntemler çocuğun bireysel gelişiminde büyük bir hasar bırakabilir. Çocukluk dönemindeki zihinsel, duygusal, sosyal gelişimin hızlı bir şekilde devam etmesi bu dönemde ortaya çıkan sorunlara dikkatli ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini göstermektedir, çocuk danışmanlığı bu noktada olaya dahil olmaktadır.
Çocuk danışmanlığı çocukluk döneminde ortaya çıkan sorunların gelişimsel süreçte fiksasyon oluşturmaması, yetişkinlikte fiksasyon belirtilerinin gözlemlenmemesi ve gelişimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bu fiksasyonu ve fiksasyonun ortaya çıkardığı sorunu önlemeyi amaçlar. Bunun dışında ailelerin de bu sürece sağlıklı bir şekilde katılımı önem arz etmektedir.

Danışmanlık süreci, aileden bilgi alınıp ebeveynlerle yardımlaşarak devam eder. Bu noktada aileye çocuğun gelişim dönemine uygun şekilde sağlıklı iletişim yolları, çatışma yaşanan durumlarda uygun davranış şekilleri şeklinde talimat verilmektedir.

Çocuk Psikolojisinde Çocuk Danışmanlığının Yeri

Her gün yeni deneyimler kazanarak hayatına devam eden, kazandıkları deneyimler sayesinde duygusal ve davranışsal olarak değişime uğrayan çocukların, bu dönemlerde psikolojileri de sürekli değişime uğramaktadır. Bu yeni deneyimleri kazandıkları dönemlerde çocukların sosyal ve duygusal açıdan esnekliğe sahip olabilmesi, yaşının getirdiği gelişimsel gereklilikleri yerine getirebilmesi, yaşadığı problemlerin yaşına ve gelişimine uygun şekilde üstesinden gelmesi ve sosyal çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurması beklenmektedir. Çocuklar psikolojileri değişime uğrarken yaşadıkları problemleri ve problemlerin yarattığı duygusal ve davranışsal sorunların farkında olmazlar, bu ortaya çıkan sorunların ihtiyaçlarını da sosyal çevrelerine iletirken problem yaşayabilirler. Bunun sebebi de çocuğun yaşadığı sorundan haberi olmaması ve buna bağlı olarak ilettiği bilgilerin doğruluğunu bilmemesi ve bilgileri iletmenin sağlıklı yolunu bulamama, buna göre davranamamasıdır.
Yapılan araştırmalara göre çocukların değişime maruz kaldığı çocukluk döneminin olumlu veya olumsuz etkileri yetişkinlik yaşantısına kadar uzanmaktadır. Araştırmacılara göre çocukluk dönemi, gözlemlenen ve öğrenilen bilgi birikimlerinin ve sosyal çevreye adaptasyonun, öz güvenin, öz şefkatin, öz saygının ve benlik bilinci gibi kişiliğini oluşturacak etmenlerin büyük ölçüde belirlendiği ve yetişkinlik yaşantılarını etkilemesi açısından önemli ve ciddiye alınması gereken bir dönemdir.

Çocuk danışmanlığı neden önemlidir?

Çocukların dünyayı algılama biçimleri ile yetişkinlerin dünyayı algılama biçimleri ve ona göre davranma şekilleri arasında farklılıklar vardır, yetişkin bir birey için kolay ve üstesinden gelinebilir olan bir konu çocuk için içinden çıkamayacak kadar dehşet verici bir durum olabilir. Çocuklar ne konuda yardım istediklerini ve neye ihtiyaç duyduklarını anlatmakta daha az kapsamlı bir yapıya ve eğitime sahip oldukları için bu durumda yeterli desteğe ve gerekli çözüme ulaşmayan çocuklarda birtakım sorunlar gözlemlenebilir.

Çocuk danışmanlığı bu noktada çocuğun yaşına uygun iletişimi, oyunlarla, oyuncaklarla, resimlerle ve hikayelerle kurarak çocuğun ihtiyacı olan karmaşık duygulardan kurtulmayı, yaşadığı probleme uygun başa çıkma stratejilerini öğretmeyi, duygu ve davranışlarındaki farkındalığı arttırarak kendini sağlıklı yolla ifade etmesini sağlamayı ve uzun vadede yaşam kalitesini arttırmayı hedefler.

Çocukluk dönemindeki bireylere uygulanan terapiler sınırlı olduğu için danışmanın ilgi alanı ve yetkinliğine göre çeşitlendirilmektedir. Çocukların yaş grubuna ve gelişim dönemine paralel şekilde uygulanması önemlidir. Çocuklarla çalışırken daha çok resim analizi, masal terapisi, oyun terapisi ve psikodramanın etkili olduğu ve çocuklar tarafından ilgi duyduğu görülmüştür. Seanslar, sorunun büyüklüğüne göre 8 ile 16 seans aralığında devam edebilir.

Bizlerle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Adres

Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:92 Cadde Suit K:3 D:8 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon

+90 533 470 75 57

Mail

danismanhandannarman@gmail.com